PDF -Sample papers - Cambridge English - 1
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

1

Sample papers - Cambridge English

PDF DOR Motor Vehicle Title Tag Application dor georgia gov MV Tag and or Title Application Form MV1 0 pdf PDF 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf

Related PDF

DOR Motor Vehicle Title/Tag Application

[PDF] DOR Motor Vehicle Title Tag Application dor georgia gov MV Tag and or Title Application Form MV1 0 pdf
PDF

2018 Schedule 1 (Form 1040) - IRSgov

[PDF] 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf f1040s1 pdf
PDF

FORM 1 [See Rule 5(2)] APPLICATION-CUM-DECLARATION AS

[PDF] FORM 1 [See Rule 5(2)] APPLICATION CUM DECLARATION AS parivahan gov in parivahan sites default files form 201 pdf
PDF

Scoring Guidelines for 2018 AP Physics 1 - The College Board

[PDF] Scoring Guidelines for 2018 AP Physics 1 The College Board secure media collegeboard ap pdf ap18 sg physics 1 pdf
PDF

SR 1, Report of Traffic Accident Occuring in California - DMV

[PDF] SR 1, Report of Traffic Accident Occuring in California DMV dmv ca gov web eng pdf sr1 pdf
PDF

Cls Nº Entrant Nat Driver Nat Cat Cls Chassis Team Laps Total Time

[PDF] Cls Nº Entrant Nat Driver Nat Cat Cls Chassis Team Laps Total Time euroformulaopen uploads doc 2019 PR19 20R1 pdf
PDF

Technology-specific Cost and Performance Parameters - IPCC

[PDF] Technology specific Cost and Performance Parameters IPCC ipcc ch site assets uploads ipcc wg3 ar5 annex iii pdf
PDF

Title Application (MVR-1) - ncdot

[PDF] Title Application (MVR 1) ncdot ncdot gov dmv title registration vehicle MVR 1 pdf
PDF

Sample papers - Cambridge English

R Hello This is the Cambridge English Starters Listening sample test [MUSIC] Look at Part 1 Look at the picture Listen and look There is one example
PDF

1

Sample Items (PDF) - usmle

PDF Form 1 Instructions Wisconsin Department of Revenue revenue wi gov 2018 Form1 Inst pdf PDF 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf f1040s1

PDF Xpdapi league default thngs io xpd pdf PDF Xpd Book libraryshhm skygst xpd pdf PDF Xpdtl iith ac in xpd pdf PDF Xpd banaras region a spiritual and cultural guide 2nd editiontest ljaf 10speedlabs xpd pdf

2.- 050105102[1] Logica 1

Ejercicios de “Lógica matemática y fundamentos” (2011–12)

ub edu modeltheory documentos L1 pdf 1 Axiomas de la Teor´ıa de Conjuntos 3 2 Operaciones Booleanas 11 3 Relaciones 18 4 Equivalencia y Orden 26 5 Funciones 36 6 Numeros´ Naturales 46 7 Conjuntos Finitos y Conjuntos Infinitos 56 Bibliograf´ıa 64

2.1.1.6 Lab - Configuring Basic Switch Settings.pdf

1 1 4 6 Lab Configuring Basic Router Settings With Ios

PDF 2 1 1 6 Lab Configuring Basic Switch Settings Savvy Studiosmail01 savvystudios br 2 1 1 6 lab configuring basic switch settings pdf PDF 2 1 1 6 Lab Configuring Basic Switch Settings empregos quemprocuracha br 2 1 1

2.1.1.b. SK Penetapan Penanggung Jawab Program

TINGKATAN 5 EKONOMI - spmsureskorcom

alljabbar files wordpress 2008 04 buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008 vi Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008 vii Halaman KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN viii BAB I PENDAHULUAN 1 A Latar Belakang 1 B

PDF 2 2 2 1 Bukti Analisis Kebutuhan Tenaga Freegrangefield stockton sch uk 2 2 2 1 bukti analisis kebutuhan tenaga pdf free download pdf PDF L1 Lampiran 1 Kuisioner Analisis Kebutuhan dan Peluang Pasar thesis binus ac id Doc Lampiran 2012 2 00096

2.1.15.f. Hasil Audit Kinerja Pengelola Keuangan

INLAND REVENUE BOARD OF MALAYSIA - Hasil

jabatanfungsionalauditor files wordpress e Isi dan Bentuk Laporan Hasil Pengawasan f Latihan 2 Penulisan Laporan yang Efektif a Teknik Menulis untuk Menginformasikan b Menulis untuk Meyakinkan c Menulis Secara Konstruktif d Latihan 3 Penulisan Laporan Hasil Audit Kinerja a

2.1.17.e. Bukti Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Data Dan Informasi

CW-11 Controlled Wood Forest Management Master Report Template

PDF pedoman evaluasi spbe 2018 SPBE Menpan spbe menpan go id assets file bukupedoman pdf PDF What is Evaluation povertyactionlab 1 What is Evaluation SpringCleaning IND 5B3 5D 20Final 20(1) pdf

  1. hasil evaluasi spbe
  2. sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe)

penghubung bantenprov go id upload PPID Informasi II 2 2 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Pergub No 27 Tahun 2008, tentang uraian tugas dan tata kerja lembaga teknis daerah provinsi Banten, untuk Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah sebagai berikut 2 1 1

Home back Next

Description

Wymienić i krótko scharakteryzować przeznaczenie urządzeń należących do grupy „Urządzenia i systemy łączności” Radiostacja pokładowa – łączność foniczna z ziemią oraz innymi SP System ACARS, system Link-16

Wymienić i krótko scharakteryzować przeznaczenie urządzeń należących do grupy „Systemy radionawigacyjne” ADF – automatyczny radiokompas

pomiar kąta kursowego radiostacji prowadzącej (KKR) VOR – prowadzenie samolotu po trasach przelotowych wg radiolatarni DME – odległościomierz

pomiar odległości pochyłej pomiędzy SP a radiolatarnią TACAN – TACtical Air Navigation – pomiar azymutu, odległość oraz identyfikacja radiolatarni ILS, MLS – wyznaczenie w przestrzeni ścieżki wzdłuż której SP mają lądować 3

Podać podział fal radiowych ze względu na ich długość oraz wymienić przykładowe urządzenia pokładowe pracujące w poszczególnych zakresach

Bardzo długie VLF 100-10km 3-30kHz Systemy łączności i radionawigacyjne bardzo dalekiego zasięgu Długie LF 10-1 km 30300kHz Radionawigacja dalekiego zasięgu RSDN, LORAN – C Średnie MF 1000 100m 0,3 – 3 MHz Łącznośd, radionawigacja: radiokompasy Krótkie HF 100-10m 3 – 30 MHz Łącznośd Ultrakrótkie VHF 10 – 1m 30-300 MHz Łącznośd, radionawigacja: VOR, ILS, GPS, markery Ultrakrótkie UHF 10 – 1dm 0,3 – 3 GHz Łącznośd, radionawigacja: RSBN, DME, radiowysokościomierze Ultrakrótkie SHF 10 – 1cm 3 – 30 GHz Radiolokacja Ultrakrótkie EHF 10 – 1mm 30 – 300 GHz Radiolokacja 4

Wyjaśnić przeznaczenie anten, pojęcie „charakterystyka anteny” oraz dlaczego wymiary anten powinny być proporcjonalne do połowy długości fali elektromagnetycznej

Antena przekształca fale elektromagnetyczne na fale rozchodzące się w przestrzeni (nadawcza) lub przekształca falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w przestrzeni na energię drgań wysokiej częstotliwości w obwodach wejściowych urządzenia radiowego (odbiorcza)

Charakterystyka ukazuje na wykresie trójwymiarowym zdolność wypromieniowywania energii przez antenę w różnych kierunkach

Podać podział fal radiowych rozchodzących się w pobliżu ziemi oraz scharakteryzować sposoby rozchodzenia się fal długich i bardzo długich

Fala przyziemna, jonosferyczna, troposferyczna, przestrzenna, powierzchniowa, bezpośrednie, odbita

Fale długie i bardzo długie rozchodzą się w postaci fali powierzchniowej (rozchodzi się wzdłuż krzywizny Ziemi, powyżej 100km jej energia jest niewielka) i jonosferycznej (odbija się od jonosfery, w odległości 1000-2000km jej natężenie przewyższa natężenie fali powierzchniowej na większych odległościach)

Podać podział fal radiowych rozchodzących się w pobliżu ziemi oraz scharakteryzować sposoby rozchodzenia się fal średnich

Fale długie, bardzo długie, średnie, krótkie, ultrakrótkie

Fala średnia jest w dzieo silnie absorbowana przez jonosferę i praktycznie nie występuje, o zasięgu decyduje fala powierzchniowa

W nocy tłumienie maleje i zasięg powiększa się przez fale jonosferyczną

Podać podział fal radiowych rozchodzących się w pobliżu ziemi oraz scharakteryzować sposoby rozchodzenia się fal krótkich

Fale długie, bardzo długie, średnie, krótkie, ultrakrótkie

Fale krótkie w postaci fali powierzchniowej rozchodzą się na niewielkie odległości przez silne tłumienie przez powierzchnię terenu (zasięg kilkadziesiąt km)

Mogą się odbić wielokrotnie od jonosfery, co umożliwia fali jonosferycznej łączność o zasięgu ogólnoświatowym

Wyjaśnij zależność natężenia sygnału odbieranego

od odległości do nadajnika dla fali jonosferycznej i powierzchniowej Na odległościach powyżej 100 km energia fali przyziemnej jest niewielka

Na większych odległościach większe znaczenie ma fala jonosferyczna, która odbijając się od jonosfery może osiągnąć znacznie większe odległości

Fale te jednak powracają na ziemię tylko dla pewnej minimalnej odległości dla danej długości przy określonym stopniu jonizacji

Jest to odległość uskoku, poniżej jej fale nie powracają na ziemię

Scharakteryzować sposoby rozchodzenia się fal ultrakrótkich oraz omówić wzór na max

zasięg na falach UKF Rozchodzą się prostoliniowo, za pomocą fali przestrzennej

Łączność jest możliwa tylko w zasięgu bezpośredniej widoczności anten

Fale UKF te przenikają jonosferę i zjawisko odbicia od jonosfery występuje bardzo rzadko

(√ √ ) D- zasięg łączności w km, H1, H2 – wysokośd umieszczenia anteny nadawczej i odbiorczej, 3,55 – współczynnik uwzględniający krzywiznę Ziemi

Na czym polega gospodarka widmem częstotliwości fal elektromagnetycznych

? Polega na precyzowaniu przeznaczenia poszczególnych pasm częstotliwości

Przydzielenie określonej częstotliwości oznacza umożliwienie niezakłóconej pracy

Omówić zasady prowadzenia łączności na falach krótkich, wyjaśnij pojęcia: ALE, NVIS

Zasięg fali krótkiej powierzchniowej wynosi ok

Natomiast fala jonosferyczna powraca na powierzchnię Ziemi dopiero w okolicach 150km od nadajnika

Powoduje to powstanie strefy ciszy, do której żaden rodzaj fali krótkiej nie dociera

NVIS (Near Vertical Incidence Skywave – ang

prawie pionowo padająca fala jonosferyczna) – sposób propagacji fal radiowych, w zakresie pomiędzy falą przyziemną a falą jonosferyczną, umożliwiający łączność radiową na odległościach od 50 do 650 km

ALE (Automatic Link Establishment – ang

Automatyczne zestawianie połączenia)

Jego celem jest dostarczenie szybkiej i niezawodnej metody zestawiania połączeń między transceiverami krótkofalowymi, podczas stale zmieniających się warunków propagacji jonosferycznej, zakłóceń odbioru oraz współdzielenia widma przez zajęte lub zatłoczone kanały 12

Omówić ogólną zasadę działania nadajnika radiostacji pokładowej wg schematu blokowego

Zadaniem nadajnika jest emisja informacji w postaci fal elektromag

W nadajniku wytwarzana jest radiowa fala nośna, następnie zakodowana w niej informacja użyteczna oraz wzmocniona do poziomu mocy zapewniającej wymagany zasięg

Fala nośna wytwarzana jest w Generatorze w

Jest to częstotliwość, którą emituje nadajnik

W modulatorze na falę nośną nakłada się sygnał użyteczny – modulacja

Następnie sygnał w

w celu wzmocnienia fali nośnej żeby uzyskać potrzebny zasięg

Następnie energia wypromieniowana jest przez antenę nadawczą

Omówić ogólną zasadę działania odbiornika radiostacji pokładowej wg schematu blokowego

We wzmacniaczu w

następuje wzmocnienie sygnału z anteny, który przekazywany jest do układu przemiany częstotliwości (mieszacz i heterodyna), który pozwala przenieś widmo sygnału bez zmian na nową częstotliwość nośną, zwaną pośrednią

Po wzmocnieniu sygnału we wzmacniaczu pośredni częstotliwości poddawany jest demodulacji

Następnie sygnał podawany jest do tłumika szumów, który blokuje wzmacniacz m

w przypadku braku sygnałów od użytkownika

Dzięki temu szumy własne i zakłócenia nie są słyszane w słuchawkach

Gdy odebrany sygnał indukuje większe napięcie od progu ustalonego w tłumiku, odblokowany jest wzm

i sygnał podawany jest do słuchawek

(tłumik szumów można wyłączyć)

Wyjaśnić rolę jaką pełni w odbiorniku radiostacji heterodyna

Pozwala przenieść widmo sygnału bez zmian na nową częstotliwość nośną zwaną częstotliwością pośrednią

Wyjaśnić rolę jaką pełni w odbiorniku radiostacji tłumik szumów i układ ARW

Tłumik szumów blokuje wzmacniacz m

w przypadku braku sygnałów od użytkownika

Dzięki temu szumy własne i zakłócenia nie są słyszane w słuchawkach

Jeśli pogarsza zasięg łączności, można go wyłączyć

ARW – automatyczna regulacja wzmocnienia – utrzymywanie stałego poziomu głośności bez względu na zmiany poziomu sygnału

Omówić ogólną zasadę działania radiostacji pokładowej wg schematu blokowego

Radiostacja stanowi połączenie odbiornika, nadajnika i elementów sterowania i kontroli

Działa cały czas na podsłuchu aby była w każdej chwili gotowa do odbioru

Zmiana rodzaju pracy na nadawanie dokonywana jest przez wciśnięcie przycisku NADAWANIE

Zmiana kanałów pracy odbywa się zdalnie poprzez pulpit sterowania

Kanały są programowane okresowo lub przed lotem

Położenie elementów strojenia jest zapamiętywane i ulega odtworzeniu po ustawieniu żądanego numeru kanału

Samopodsłuch służy do kontroli nadawanego sygnału

Po demodulacji i wzmocnieniu sygnał przekazywany jest do słuchawek

Urządzenie wejściowe stanowi laryngofon lub mikrofon, przekształcający sygnał akustyczny na elektryczny

W pulpicie sterowania znajduje się układ pamięci, który po nastrojeniu przypisuje każdemu kanałowi odpowiednią częstotliwość

Wybranie dowolnego z tych kanałów powoduje, poprzez ukł

syntetyzera częstotliwości, pełniącego rolę generatora w

i częstotliwości wzorcowej, sterowanie układem strojenia

Układ ten dziala tak długo, aż układy nadajnika i odbiornika dostroją się do określonej dla danego kanału częstotliwości

Scharakteryzować tryby pracy radiostacji

Simpleks – nadajnik i odbiornik pracują naprzemiennie, nadawanie i odbiór odbywają się na tej samej f

Obowiązuje zasada „Ja nadaję – Ty odbierasz

Ty nadajesz – ja odbieram” Semidupleks – nadajnik i odbiornik pracują naprzemiennie

Nadawanie i odbiór odbywają się na różnych f

Obowiązuje zasada – Ja nadaję – Ty odbierasz

Ty nadajesz – ja odbieram

” Dupleks – nadajnik i odbiornik pracują równocześnie

Nadawanie i odbiór odbywają się na 2 różnych f

Obaj mogą jednocześnie nadawad i odbierad

Scharakteryzować częstotliwości ratownicze

HF – 2

291, 12

290, 16

Scharakteryzować pasma łączności radiowej (zakresy częstotliwości i przeznaczenie)

HF 3-30 MHz VHF Tactical Communication – 30 – 88MHz VHF ATC Communiation – 118 – 136,975 MHz VHF Maritime Communication – 156 – 173,975 MHz UHF Military Air communication 225 – 399,975 MHz 23

Scharakteryzować system przekazu danych ACARS

Służy do automatycznej wymiany depesz telegraficznych

Odciąża pilotów z przekazywania głosowego rutynowych raportów

Można przesyłać wiadomości własne załogi lub odpowiedź na zapytanie z ziemi

Zasięg wynosi ok

Każde wysłanie depeszy powoduje wysłanie potwierdzenia zwrotnego do nadawcy

Jeżeli wiadomość nie dotrze lub jest uszkodzona to emisja jest ponawiana

Omówić przeznaczenie systemów łączności wewnętrznej

Może zapewniad prowadzenie łączności przewodowej pomiędzy: członkami załogi, członkami a pasażerami, członkami a technikiem na zewnątrz SP, SP a latającą cysterną podczas tankowania

Ponadto umożliwia przesłuchiwanie sygnałów z wyjśd radiostacji pokładowych i odbiorników radionawigacyjnych

Omówić

rodzaje sygnalizatorów stosowanych w systemie COSPAS – SARSAT EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) – radiowy sygnalizator położenia (używany w marynarce) ELT (Emergency Locator Transmitter) – nadajnik lokalizacyjny niebezpieczeństwa (w lotnictwie) PLB (Personal Locator Transmitter) – osobista radiolatarnia lokalizacyjna 26

Omówić przeznaczenie rejestratorów dźwięku

Do zapisu rozmów pomiędzy członkami załogi, członkami załogi a abonentami zewnętrznymi

Do zapisów warunków dźwiękowych panujących w kabinie SP

Scharakteryzować Zintegrowany System Łączności (przeznaczenie, podstawowe elementy składowe)

Zapewniają efektywne współdziałanie elementów współczesnego pola walki (sił powietrznych, naziemnych i nawodnych) poprzez odporność na zakłócenia łączności fonicznej oraz wymiany różnego rodzaju danych pomiędzy uczestnikami pola walki

Zapewniają również uzyskiwanie informacji o położeniu własnym, położeniu sił własnych i nieprzyjaciela bez opóźnień