PDF -Untitled - εμ-καπες - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ1
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ1

Untitled - εμ-καπες

PDF Τ Ε Ι Σερρών, Τµήµα ? ληροφορικής & Επικοινωνιών Σηµειώσεις meleththrio teicm gr xmlui bitstream 123456789 38 1 EvolComp All pdf PDF Ινοκυστική μαστοπάθεια Βιβλιογραφική ανασκόπηση Iatriki Online iatrikionline gr ELL M 2 2009 5 pdf PDF Το μέλλον τους ανήκει

Related PDF

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σηµειώσεις

[PDF] Τ Ε Ι Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σηµειώσεις meleththrio teicm gr xmlui bitstream 123456789 38 1 EvolComp All pdf
PDF

Ινοκυστική μαστοπάθεια Βιβλιογραφική ανασκόπηση - Iatriki Online

[PDF] Ινοκυστική μαστοπάθεια Βιβλιογραφική ανασκόπηση Iatriki Online iatrikionline gr ELL M 2 2009 5 pdf
PDF

Το μέλλον τους ανήκει - Achartadvisorycom

[PDF] Το μέλλον τους ανήκει Achartadvisory achartadvisory dyn prod 121718115528 pdf
PDF

Παράγοντες κινδύνου ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης

[PDF] Παράγοντες κινδύνου ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης pneumon assets files 789 file513 232 pdf
PDF

ΓΕΛΕΚΙ ∆ΡΑΧΜΑΝΙΟΥ (ΕΛΑΤΕΙΑΣ)

[PDF] ΓΕΛΕΚΙ ∆ΡΑΧΜΑΝΙΟΥ (ΕΛΑΤΕΙΑΣ) lamiakos typos gr sites dim geleki draxmaniou 06 pdf
PDF

Untitled

[PDF] Untitled archaiologia gr wp content uploads 2011 06 36 9 pdf
PDF

Page 1 ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

[PDF] Page 1 ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ iekperisteriou gr joomla30 images progr tel exet pdf
PDF

Untitled - εμ-καπες

Εξελικτή Εμβρυολογία (50min) (Ι Τσιαούσης) Αναπτυξιακή Εξελικτική Βιολογία ( 25min) (Ι Σουγκλάκος) Βιοδείκτες Μοριακή Ταξινόμηση (25min) (Ζ Σαριδάκη)
PDF

1

Technology-specific Cost and Performance Parameters - IPCC

PDF Motor Vehicle Title Tag Application dor georgia gov MV Tag and or Title Application Form MV1 0 pdf PDF Version 1 Bomb Defusal Manual bombmanual manual 1 pdf Bomb Defusal Manual 1 pdf

1

SR 1, Report of Traffic Accident Occuring in California - DMV

PDF Scoring Guidelines for 2018 AP Physics 1 The College Board secure media collegeboard ap pdf ap18 sg physics 1 pdf PDF AP Physics 1 2018 Free Response Questions The College Board secure media collegeboard

_1

Advocacy Networks and Romani Politics in Central and - ECMI

y 1 1 In this paper we offer an alternative proof of McShane's identity using ' trees of Markoff triples' This proof is somewhat more direct, in that it avoids using ? Plan THE BEGIN PLAN The Bedouin in the Negev(southern Israel)

 1. wc _1
 2. y 1 _1
 3. _1 90%
 4. rmm _1
 5. _1 dUo
 6. _1
 7. tf1_1901_Roullot_PTS _1.pdf
 8. ell _1$
 9. ell _1
 10. _1 2

1

Sample papers - Cambridge English

PDF DOR Motor Vehicle Title Tag Application dor georgia gov MV Tag and or Title Application Form MV1 0 pdf PDF 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf

1

Cls Nº Entrant Nat Driver Nat Cat Cls Chassis Team Laps Total Time

PDF Scoring Guidelines for 2018 AP Physics 1 College Board secure media collegeboard ap pdf ap18 sg physics 1 pdf PDF AP Physics 1 2018 Free Response Questions The College Board secure media collegeboard

1

Version 1 - Bomb Defusal Manual

This list identifies the codes used on Schedule K 1 for all partners and provides summarized reporting information for partners who file Form 1040 For detailed? Table 1 Tax Rates on Income Other Than Personal Service Income Under Chapter 3, Internal Revenue Code, and Income Tax Treaties

 1. Table 1
 2. MV-1
 3. SECTION 1
 4. be found in Section 1
 5. Page 1
 6. 1-3 y
 7. Children 1 through 3 years
 8. your TRS-ActiveCare 1-HD Plan

1

Sample papers - Cambridge English

PDF DOR Motor Vehicle Title Tag Application dor georgia gov MV Tag and or Title Application Form MV1 0 pdf PDF 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf

1

Sample Items (PDF) - usmle

PDF Form 1 Instructions Wisconsin Department of Revenue revenue wi gov 2018 Form1 Inst pdf PDF 2018 Schedule 1 (Form 1040) IRS gov irs gov pub irs pdf f1040s1

PDF Xpdapi league default thngs io xpd pdf PDF Xpd Book libraryshhm skygst xpd pdf PDF Xpdtl iith ac in xpd pdf PDF Xpd banaras region a spiritual and cultural guide 2nd editiontest ljaf 10speedlabs xpd pdf

Home back Next

Description

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τι είναι ανάπτυξη

Ανάπτυξη είναι: Οι μεταβολές που συντελούνται στο σώμα, στη σκέψη, στη συμπεριφορά και στα συναισθήματα ενός ανθρώπου, με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα των βιολογικών και των περιβαλλοντικών επιδράσεων που δέχεται το άτομο *Η ανάπτυξη αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας ένας άνθρωπος αναπτύσσεται και αλλάζει στη διάρκεια του βίου * Η ανάπτυξη αρχίζει με τη σύλληψη και τελειώνει με το θάνατο

Βασικά ζητήματα στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης •

Το πλαίσιο της ανάπτυξης: Τα περιβάλλοντα εντός των οποίων συντελείται η ανάπτυξη

Αναπτυξιακά πεδία: Η ανάπτυξη του ανθρώπου και οι μεταβολές που συντελούνται σε κάθε περίοδο (για λόγους πρακτικούς) διακρίνονται σε τέσσερα βασικά πεδία ή περιοχές:

Αναπτυξιακά πεδία •

Τα πεδία αποτελούν αυθαίρετους τομείς της ανάπτυξης, χρήσιμους στους αναπτυξιακούς ψυχολόγους για ενδελεχή μελέτη

Οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι «ολοκληρωμένα» όντα & όχι διαχωρισμένοι τομείς

Οι μεταβολές & οι συνέχειες σε κάθε πεδίο αλληλεπιδρούν με άλλες πλευρές της ανάπτυξης άλλων πεδίων

Η ανάπτυξη δεν είναι αποσμασματική

Είναι ολιστική

Η ανάπτυξη στο σωματικό πεδίο σχετίζεται με τις μεταβολές στις δομές του εγκεφάλου, στις αισθητηριακές ικανότητες & τις κινητικές δεξιότητες

Η ανάπτυξη στο γνωστικό πεδίο σχετίζεται με την απόκτηση δεξιοτήτων στην αντίληψη, στη σκέψη, στο συλλογισμό & στην

επίλυση προβλημάτων καθώς και με την ανάπτυξη & τη χρήση της γλώσσας •

Η ανάπτυξη στο συναισθηματικό πεδίο (ή η ανάπτυξη στο πεδίο της προσωπικότητας) σχετίζεται με την απόκτηση σχετικά μόνιμων χαρακτηριστικών & την αντίληψη του εαυτού ως ξεχωριστού ατόμου

Το κοινωνικο-πολιτισμικό πεδίο περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση και τον εκπολιτισμό

Ωρίμανση & μάθηση •

Η ωρίμανση αναφέρεται σε διαδικασίες που είναι κυρίως βιολογικές

Η μάθηση είναι η μεταβολή στη διάρκεια του χρόνου που σχετίζεται με την εξάσκηση ή την εμπειρία

Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι

Κρίσιμη περίοδος είναι το χρονικό διάστημα εκείνο κατά το οποίο περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν κάποια επίδραση

Ευαίσθητες ή καταλληλότερες περίοδοι είναι τα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των οποίων ορισμένες μορφές μάθησης και ανάπτυξης συντελούνται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, εάν όχι αποκλειστικά

Ιστορικές και σύγχρονες θεωρήσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: Τα παιδιά συνεισφέρουν τα προς το ζειν Mεγάλο μέρος του χρόνου των παιδιών αφιερώνεται στην εργασία Δίνεται έμφαση στην τυφλή υπακοή

Philippe Aries (1962)

«Αιώνες της παιδικής ηλικίας: Μια κοινωνική ιστορία της οικογενειακής ζωής» Στη μεσαιωνική κοινωνία δεν υπήρχε η ιδέα της παιδικής ηλικίας Τα παιδιά θεωρούνταν ως «μικρογραφίες ενηλίκων» Τα παιδιά άρχισαν να θεωρούνται άτομα αυτόνομα και με δικά τους ενδιαφέροντα το 18ο αιώνα

Στην Ευρώπη συμπεριφέρονταν στα παιδιά με διαφορετικό τρόπο στο Μεσαίωνα από ότι σήμερα, ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι αναγνωριζόταν η διαφορετικότητά τους σε σχέση με τους ενηλίκους και πολλά από τα συμπεράσματα του Aries ήταν εσφαλμένα Η μεσαιωνική φιλολογία περιέχει αναρίθμητες αναφορές στα στάδια ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας καθώς και «συμβουλές ανατροφής των παιδιών» Cunningham (1996) Μετά το 1500 η παιδική ηλικία άρχισε να θεωρείται μια περίοδος αθωότητας – όπως θεωρείται και σήμερα σε πολλούς πολιτισμούς Έως τον 18ο αιώνα τα παιδιά αντιμετωπίζονταν λιγότερο ως ανώνυμα μέλη μιας φυλής ή μιας κοινωνίας και περισσότερο ως μέλη μιας οικογένειας – τουλάχιστον από τις μεσαίες και ανώτερες τάξεις

Ωστόσο, αρκετοί συνέχιζαν να θεωρούν τα παιδιά «περουσιακά στοιχεία» με σκοπό να τα εκμεταλεύονται, να τα εξαναγκάζουν να εργάζονται και να τους επιβάλλουν σκληρές σωματικές τιμωρίες

Τα παιδιά άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερα δικαιώματα στα τέλη του 19ου αιώνα με την υποχρεωτική εκπαίδευση και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας

Νόμοι για την παιδική κακοποίηση και την απαγόρευση της σωματικής βίας θεσπίστηκαν αργότερα Η παιδική ηλικία στον 21ο αιώνα

Μετατόπιση προς πιο ανθρωπιστικές αντιλήψεις αναφορικά με τα παιδιά και τις πρακτικές ανατροφής τους Θέσπιση νομικής προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών

Διαπολιτισμικές διαφορές:

Ολοκεντρικός πολιτισμός: η ομάδα υπερέχει έναντι του ατόμου

Η κοινωνικοποίηση και ο εκπολιτισμός δίνουν έμφαση στο να μάθει το παιδί να ανήκει σε μια ομάδα Η έμφαση δίνεται στη συνεργασία και στα ομαδικά επιτεύγματα παρά στον ανταγωνισμό και στα ατομικά επιτεύγματα

Καλλιεργείται η αλληλεξάρτηση

Ατομοκεντρικός πολιτισμός: Ο ανταγωνισμός επικρατεί της συνεργασίας και των προσωπικών επιτευγμάτων

Δίνεται έμφαση στην ατομική ελευθερία και στις προσωπικές επιλογές Οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την παιδική ηλικία σε διαφορετικούς πολιτισμούς Περισσότερες εύπορες οικογένειες αποκτούν λιγότερα παιδιά Σε ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες τα παιδιά αναγκάζονται να ενταχθούν νωρίτερα στο εργατικό δυναμικό αντί να συνεχίσουν το σχολείο

Αναπαραστάσεις της εφηβείας: Η παρατεταμένη εφηβεία ως διακριτή και σημαντική αναπτυξιακή περίοδος είναι πρόσφατο φαινόμενο και περιορίζεται στους λαούς με ανεπτυγμένη βιομηχανία Η εκβιομηχάνιση και η παρατεταμένη εκπαίδευση συνέβαλαν ώστε να προκύψει η εφηβεία όπως είναι σήμερα Οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μπορούν να καταστήσουν την εφηβεία ένα σύντομο προοίμιο της ανεξαρτησίας ή να προκαλέσουν παρατεταμένη εξάρτηση από την οικογένεια Τα παιδιά και οι έφηβοι ενηλικιώνονται σε έναν αναπτυξιακό θύλακα που επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής τους Αναπαραστάσεις της ενήλικης ζωής Στις χώρες με ανεπτυγμένη βιομηχανία η ενήλικη ζωή καταλαμβάνει περίπου τα ¾ της διάρκειας της ζωής ενός ανθρώπου

Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το αγροτικό ή το αστικό περιβάλλον, οι ιστορικοί περίοδοι, οι πόλεμοι, η οικομική κρίση επηρεάζουν τις προσδοκίες και τις πιέσεις στην ενήλικη ζωή Οι περίοδοι ή τα στάδια της ενήλικης ζωής καθορίζονται από την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση Όσο υψηλότερη είναι η κοινωνική τάξη τόσο πιθανότερο είναι να καθυστερήσει η μετάβαση από τα πρώιμα στα μεταγενέστερα στάδια

Μελετώντας την ανθρώπινη ανάπτυξη: Περιγραφικές προσεγγίσεις Τέλη 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα 1

Μελέτη περιπτώσεων: Συλλογή πολλών & πολύπλοκων πληροφοριών για ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια κοινότητα μέσω συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και τυπικών δοκιμασιών

Στόχος της μεθόδου αυτής είναι να αποκτηθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα ενός ατόμου, μιας αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού, μιας σχολικής τάξης, ενός γεγονότος Οι πρώτες μελέτες που χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο και διέπονταν από μια αναπτυξιακή θεώρηση ονομάζονταν βιογραφίες βρεφών Ο Δαρβίνος κατέγραφε καθημερινά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του γυιού του

Μελετώντας την ανάπτυξη των μικρών παιδιών πίστευε πως θα κατανοούσε σε βάθος την ανθρώπινη ανάπτυξη στο σύνολό της Οι βιογραφίες βρεφών έδιναν έμφαση στα «μικρά ορόσημα» (όπως πότε κάθεται ένα βρέφος, πότε μπουσουλάει, πότε περπατάει, κτλ) Ωστόσο, δεν ήταν βέβαιο εάν η πρώτη φορά που συνέβει μια συμπεριφορά ήταν αυτή που παρατήρησε ο βιογράφος

Οι παρατηρήσεις είναι υποκειμενικές (πχ το κατά πόσο ένα βρέφος αναγνωρίζει κάτι για πρώτη φορά μπορεί να παρερμηνευθεί) •

Ο Freud ήταν ο πρώτος υποστηρικτής των μελετών περιπτώσεων, οι οποίες συνεισέφεραν στην ψυχαναλυτική θεωρία

Οι μελέτες περιπτώσεων έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη μελέτη σχετικά σπάνιων ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων της συμπεριφοράς

Ο περιορισμένος αριθμός των περιπτώσεων αυτών δεν επιτρέπει τη χρήση άλλων προσεγγίσεων

Μειονεκτήματα της Μελέτης περιπτώσεων •

Η ταξινόμηση και η κατανόηση των λεπτομερειών αυτών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία

Είναι δύσκολο να καθοριστεί τι προκαλεί τι

Δεν μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα

Οι μελέτες περιπτώσεων σπανίως χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη

Συστηματική παρατήρηση α) Παρατήρηση στο φυσικό περιβάλλον Χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές επισκέπτονται το φυσικό περιβάλλον, παρατηρούν και καταγράφουν τη συμπεριφορά δίχως να περεμβαίνουν β) Παρατήρηση στο εργαστήριο Οι ερευνητές δημιουργούν ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο να προκαλέσουν τη συμπεριφορά που τους ενδιαφέρει

Περιορισμοί της παρατήρησης στο φυσικό περιβάλλον α) Οι συμπεριφορές που ενδιαφέρεται κάποιος να παρατηρήσει ενδεχομένως να μην εμφανιστούν β) Η παρουσία του ερευνητή

Περιορισμοί της παρατήρησης στο εργαστήριο Δεν είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στο εργαστήριο και στο φυσικό τους περιβάλλον

Ερωτηματολόγια:

Μέθοδος με μολύβι και χαρτί που θέτει ερωτήσεις για την προηγούμενη και την παρούσα συμπεριφορά, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, τις απόψεις, τα συναισθήματα, κ

Δημοσκόπηση: Ένα ερωτηματολόγιο που χορηγείται σε μεγάλη ομάδα πληθυσμού

Ψυχολογικές δοκιμασίες Περιλαμβάνουν τη χορήγηση ερωτήσεων και προβλημάτων που αξιολογούν τον Δείκτη Νοημοσύνης ενός ατόμου Οι δοκιμασίες προσωπικότητας σε παιδιά έχουν τη μορφή ερωτηματολογίου ή καταλόγου χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών που συμπληρώνουν οι γονείς ή και οι εκπαιδευτικοί Οι ψυχολογικές δοκιμασίες πρέπει να είναι: 1) Αξιόπιστες: να παρέχουν παρόμοια αποτελέσματα από τη μία συνθήκη δοκιμασίας στην επόμενη 2) Έγκυρες: να μετρούν όντως αυτό για το οποίο είναι σχεδιασμένες να μετρήσουν 3) Σταθμισμένες: να έχουν ήδη χορηγηθεί σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ανθρώπων για να καθιερωθούν τυπικές τιμές με τις οποίες θα μπορούν να συγκριθούν οι απαντήσεις ενός ατόμου

Ερευνητικοί σχεδιασμοί Διαχρονικός σχεδιασμός: μια ομάδα ατόμων μελετάται επανειλημμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη διάρκεια της ζωής τους Σχεδιασμός διαστρωμάτωσης: μια ομάδα ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας συγκρίνεται με μια ή περισσότερες ομάδες άλλων ηλικιακών ομάδων Ο σχεδιασμός της αλληλέκδοχης συγκυριακής ομάδας: αρκετές συγκυριακές ομάδες διαφορετικών ηλικιών μελετώνται διαχρονικά

δεοντολογία Οι ερευνητές δεν πρέπει ποτέ να προκαλούν κακό σε οποιονδήποτε, ούτε και να θέλουν να κάνουν κακό – ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικό θα μπορούσε να είναι το θέμα της έρευνας στην κατανόηση της ανάπτυξης & της συμπεριφοράς ή στην αρωγή της κοινωνίας γενικότερα

Δεοντολογία στην Έρευνα με τη Συμμετοχή Ανθρώπων βασίζεται σε ηθικές αρχές: Η

Σεβασμός για τα άτομα & την αυτονομία τους

Ευεργεσία & μη πρόκληση βλάβης

ΔικαιοσύνηΑρχή του ελάχιστου κινδύνου

( Οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν Θεσμοθετημένα Συμβούλια Επιθεώρησης τα οποία αξιολογούν όλα τα ερευνητικά προγράμματα προκειμένου να βεβαιωθούν ότι η έρευνα δεν θα προξενήσει, μακροπρόθεσμα, βλάβη στους συμμετέχοντες)

Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης( Τα άτομα πρέπει να συμμετέχουν στην έρευνα εθελοντικά, πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τη φύση και τις συνέπειες της έρευνας και να μην εξαναγκασθούν με κανένα τρόπο

Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα οποιαδήποτε στιγμή & για οποιονδήποτε λόγο)

Απόρρητα προσωπικά δεδομένα & εχεμύθεια( Προσωπικές πληροφορίες για τον συμμετέχοντα δεν αποκαλύπτονται χωρίς την συγκατάθεσή του & δεν δίνονται στον ίδιο τον συμμετέχοντα πληροφορίες που δεν επιθυμεί

Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων( Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με όρους που μπορούν να κατανοήσουν)

Κατάλληλες θεραπείες( Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από την κατάλληλη θεραπεία που προσφέρεται στους άλλους συμμετέχοντες )

Εμπιστοσύνη, αφοσίωση & επιστημονική ακεραιότητα