PDF -Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e - Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

PDF Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf PDF E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje

Related PDF

Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e - Juristi

[PDF] Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1 Çfar domethënije ka e Juristijuristi info wp content E Drejta Kushtetuese pjesa e përgjithshme pdf
PDF

E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje - Esyes

[PDF] E Drejta Kushtetuese Pyetje Pergjigje Esy esjrucm esy es a8918c3 e drejta kushtetuese pyetje pergjigje pdf
PDF

KUSHTETUTA PJESA E PARË - PARIME THEMELORE Neni 1 - ILO

[PDF] KUSHTETUTA PJESA E PARË PARIME THEMELORE Neni 1 ILO ilo dyn ELECTRONIC ALB53345 20Alb pdf
PDF

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i

[PDF] KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Ne, Populli i eudo citizenship eu docs kushtetuta me interpretime te gjk pdf
PDF

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës Rruga Perandori

[PDF] Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës Rruga Perandori pallaska associates Amicus Curiae Brief for Case KO 130 15 ALB pdf
PDF

Arsim Bajrami E Drejta Kushtetuese PDF - SolutionsStartHereca

[PDF] Arsim Bajrami E Drejta Kushtetuese PDF SolutionsStartHere ca solutionsstarthere ca arsim bajrami e drejta kushtetuese pdf
PDF

Procesverbal Pyetjet / Komentet e Pjesëmarrësve - Kushtetuta e

[PDF] Procesverbal Pyetjet Komentet e Pjesëmarrësve Kushtetuta e kushtetutakosoves info Procesverbal 20nga 20debati 20ne 20Podujeve pdf
PDF

Pygmalion as a Problem Play

Pygmalion‖ Ibsen's ―A Doll's House

PDF INTRODUCTION14 139 186 108 jspui bitstream 123456789 2 Chapter 1 PDF pdf PDF Chapter IV Professional Evil, Pygmalion and The Shodhgangashodhganga inflibnet ac in bitstream 10603 10 chapter 4 pdf PDF Pygmalion Study Guide April

 1. pygmalion pdf
 2. pygmalion summary
 3. social issues in pygmalion
 4. critics views on pygmalion
 5. pygmalion analysis
 6. gender roles in pygmalion
 7. pygmalion critical analysis pdf
 8. pygmalion a romance in five acts pdf

Pygmalion BY Bernard Shaw

“Why can’t women talk like a man?”: an investigation of

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

PYGMALION by George Bernard Shaw

The Central Theme of Education in Shaw’s Pygmalion

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion by George Bernard Shaw, the Pennsylvania State University, Electronic Classics Series, Jim Manis, Faculty Editor, Hazleton, PA 18202 1291 is a Portable Document File produced as part of an ongoing student publication project to bring classical works of literature,

Pygmalion_eNotes

Pygmalion (Classic Drama) By Bernard Shaw

gamediators pygmalion study guides questions pdf ageasoft pygmalion special student teacher and gamediators pygmalion act 2 questions and aroundmyhouseconsignment pygmalion special wordpressvideozone pygmalion study guide answers pdf cressonafire

Pygmalion

Devrim VAROL1 BERNARD SHAW'IN PYGMALION ADLI

PDF Pygmalion Study Guide April 16 Shaw Festival Theatre shawfest assets guides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Penguin Books penguin static pdf teachersguides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Ron Burkey's sandroid

 1. pygmalion summary
 2. pygmalion full text
 3. pygmalion study guide pdf
 4. pygmalion sparknotes
 5. pygmalion pdf
 6. pygmalion test
 7. pygmalion play
 8. pygmalion analysis

Pygmalion

Devrim VAROL1 BERNARD SHAW'IN PYGMALION ADLI

PDF Pygmalion Study Guide April 16 Shaw Festival Theatre shawfest assets guides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Penguin Books penguin static pdf teachersguides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Ron Burkey's sandroid

 1. pygmalion pdf
 2. pygmalion study guide pdf
 3. pygmalion summary
 4. pygmalion sparknotes
 5. pygmalion full text
 6. pygmalion summary pdf
 7. pygmalion play
 8. pygmalion test

Pygmalion

Devrim VAROL1 BERNARD SHAW'IN PYGMALION ADLI

PDF Pygmalion Study Guide April 16 Shaw Festival Theatre shawfest assets guides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Penguin Books penguin static pdf teachersguides Pygmalion pdf PDF Pygmalion Ron Burkey's sandroid

 1. pygmalion pdf
 2. pygmalion study guide pdf
 3. pygmalion summary
 4. pygmalion sparknotes
 5. pygmalion full text
 6. pygmalion summary pdf
 7. pygmalion play
 8. pygmalion test

Pygmalion

Pygmalion in the classroom - superchargeyourlifede

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion ics Once, in the days when the Imperial Institute rose in South Kensington, and Joseph Chamberlain was booming the Empire, I induced the editor of a lead ing monthly review to commission an article from Sweet on the

Pygmalion

Pygmalion in the classroom - superchargeyourlifede

kkoworld kitablar Bernard Shaw Secilmis eserler eng pdf Pygmalion ics Once, in the days when the Imperial Institute rose in South Kensington, and Joseph Chamberlain was booming the Empire, I induced the editor of a lead ing monthly review to commission an article from Sweet on the

Home back1420142114221423 14241425 Next

Nga E Drejta Kushtetuese

Description

Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese

Pyetjet nga E drejta kushtetuese 1

Çfar domethënije ka e drejta kushtetuese

? Termi e drejtë kushtetuese ka domethënie të dyfishtë

Përdoret për të shënuar një degë të veçantë të sistemit të së drejtës pozitive të një vendi,

sistem normash juridike që kanë vlerë kushtetuese,

si dhe për të shënuar disiplinën shkencore e cila merret me studimin e sendërtimit të normave,

përkatësisht të së drejtës kushtetuese pozitive në praktikë

Kur është paraqitur e drejta kushtetuese si deg e së drejtës

? E drejta kushtetuese paraqitet nga shekulli XVIII në Evropë dhe më pas edhe në Amerikë,

kur u paraqitën kushtetutat e para të shkruara

E drejta kushtetuese në esencë është paraqitur atëherë kur janë paraqitur edhe shtetet e para dhe është një ndër degët më të vjetra të së drejtës sepse ka të bëjë: me ato rregulla,

konvencione që ndikuan në paraqitjen e pushtetit politik dhe të organizatës politike

Çka nënkuptojm me drejtën kushtetuese si disiplin shkencore juridike

? E Drejta kushtetuese si disiplinë shkencore merret me studimin e së drejtës kushtetuese si degë e së drejtës,

interpretimin e normave të cilat rregullojnë materien kushtetuese,

me formulimin e instituteve juridike

Kur u paraqit e Drejta kushtetuese si disiplin shkencoro juridike

? E drejta Kushtetuese si shkencë paraqitet shumë më vonë,

krahas paraqitjes së kushtetutave të para të shkruara nga fundi i shek

18 dhe 19,

Francë,

SHBA etj

E drejta kushtetuese,

emërtohet në disa emërtime,

? Mvarësisht nga vendi në vend,

Kushtetuese si shkencë juridike dhe politiko juridike emërtohet ndryshe-ndryshe

Në historikun dhe teorinë e së dr

Kushtetuese prej kohëve më të hershme kjo e drejtë është emërtuar sipas dy termeve: 1

E drejtë kushtetuese 2

E drejtë shtetërore,

në disa vende edhe si e drejtë publike

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

? E drejta kushtetuese e fitoi bazën e vet teorike nga filozofia juridiko-natyrore dhe nga pikëpamjet demokratike të lidhura me popullin dhe kombin e veçmas me individin

Emërtimi i së drejtës kushtetuese,

? Termi E drejtë shtetërore është sajuar nën ndikimim e teorisë së Hegelit në Gjermani

Përfaqësuesit e teorisë juridike gjermane që e përqafuan këtë teori ishin : L

Laband Jhe Georg Jellinek,

profesor të së drejtës shtetërore

Sipas kësaj teorie,

“esenca e rregullimit politik është pushteti dhe organizimi I tij

Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore

? Dallimi mes të drejtës kushtetuese dhe drejtës shtetrore qëndron aty se në të drejtën shtetërore kushtetuta konsiderohej si akt i rëndomtë juridik e jo ligj themelor i shtetit

Ajo nuk e njihte të drejtën natyrore sikur tek e drejta kushtetuese,

dhe sovraniteti nuk i takonte popullit,

Në cilin fakultet u paraqit emërtimi e Drejta kushtetuese për herë të par si lëndë mësimore

? Për herë të parë emërtimi i kësaj disipline shkencore u paraqit në Fakultetin Juridik në Ferarë të Italisë në vitin 1797 " Dirito constituzionale " edhe ate,

nën ndikimin direkt të teorisë juridike frenge

Cili është kuptimi i së Drejtës

kushtetuese si shkencë dhe si deg e së drejtës positive të një vendi të caktuar

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

ështe kuptim pozitivo-juridik,

materialist ose sociologjiko-politik dhe teorik apo shkencor

Çka nënkuptojmë me kuptimin pozitivo juridik

? Kuptimi më i përgjithshëm i së dr

Kushtetuese si shkencë dhe si degë e drejtës pozitive,

ështe kuptim pozitivo-juridik

Sipas kësaj teorie E drejta kushtetuese nënkupton sistemin e rregullave (normave) juridike me karakter kushtetues të cilat rregullojnë marrëdhëniet shoqërore e politike të pushtetit shtetëror që janë të kodifikuara në një dokument të përbashkët që e quajmë KUSHTETUTË

Çka nënkuptojm me kuptimin materialist

? Sipas këtij kuptimi E drejta kushtetuese nënkupton të drejtat ekzistuese qe materializohen në jetën e një vendi,si dhe edrejta pozitive me të gjitha raportet realo-formale e normative,

pavarësisht se kto norma a janë ose jo të kodifikuara në një kushtetutë

Ky kuptim është karakteristik për Anglinë,

për teorecientët dhe shkencën juridike 13

Çk është randësia e se Drejtës kushtetuese

? Rëndësia e saj buron nga disa faktorë të ndryshëm që kësaj discipline i sigurojnë një vend qendror në sitemin juridik e kushtetues

• Kjo degë bënë mbrojtjen e vlerava më të rëndësishme të qyteterimit siç është : qeverisja e drejtësisë,

bashkëjetesa paqësore përmes lirive të njeriut dhe pushtetit,

rregullon marëdhënjet themelore politike,

si një lëmi parësore e marëdhënjeve shoqërore në përgjithësi etj

• E drejta kushtetuese paraqet degë themelore të së drejtës,

sepse normat kushtetuese i nxjerr organi më i lartë shtëtërorë (Kuvendi) e që kanë fuqinë më të lartë juridike,

si dhe është bazë për të drejtat tjera sepse burim i saj themelor është kushtetuta

• E drejta kushtetuese si disiplinë shkencore ka rëndësi të veçantë politiko-juridike

Rëndësia e saj është e dyflshtë: teorike dhe pedagogjike,

si dhe ajo mësohet në shumë shkolla dhe universitete për arsimimin e kuadrove profesionale dhe speciale në lëminë e shkencave shoqërore

Cili është objekti i së Drejtës kushtetuese

? Si objekt i së drejtës kushtetuese mund të jenë normat pavarësisht se a janë të shkruarkodifikuara,

Cilat janë metodat e së Drejtës Kushtetuese

kushtetuese janë të njohura disa metoda si: 1

Metoda normative ose dogmatike 2

Metoda politikologjike 3

Metoda aksiologjike 16

Çka nënkuptojmë më metodën dogmatike

? Metoda dogmatike është metodë themelore dhe më e vjetër e studimit të së drejtës kushtetuese si degë e së drejtës

Përmes saj pasqyrohet përmbajtja e normave dhe e rregullave juridike me të cilat rregullohen raportet politike dhe institucionet e saj në një vend

Çka nënkuptojm me metodën politikologjike

? Metoda politikologjike ka të bëj me analizën e funksionimit të institucioneve dhe proceseve politike

Përmes saj studiohet zbatimi konkret i normave dhe rregullave kushtetuese në praktikë

Çka nënkuptojm me metodën aksiologjike

? Metoda aksiologjike-Me ndihmën e kësaj metode zbulohet përmbajtja e vlerave juridike të sanksionuara me norma dhe rregulla kushtetuese si dhe sendërtimi i tyre në praktikë

Çka nënkuptojm me burimet formale

? Burimet formale të së drejtës kushtetuese janë aktet e përgjithshme juridike të formës së shkruar që janë në fuqi,

me të cilat rregullohet materia kushtetuese dhe nga të cilat burojnë aktet individuale,

Cilat janë burimet formale

? Burimet formale mund të jenë ekskluzive dhe të përziera

Çka nënkuptojm me burimet materiale

? Burimet materiale të së drejtës kushtetuese janë faktorë që ndikojnë dhe kushtëzojnë formimin e normave kushtetuese

Burimet materiale jane në lidhshmëri të ngushtë me ato formale

Cilat janë burimet materiale

? Burimet materiale mund të karakterizohen në dy mënyra: a)

Doket kushtetuese,

normat e përgjithshme ndërkombëtare,

praktika gjyqësore dhe faktet juridike

Teoria juridike,

programet e partive politike etj

Çka nënkuptoj me aneksin kushtetues

? Aneksi kushtetues është shtojcë e posaçme e kushtetutës,

i cili bashkë me tekstin normativ të kushtetutës paraqet një tërësi

Cka nënkuptojmë me amandamentin kushtetues

? Amandamenti kushtetues është akt i cili paraqitet në kushtct e ekzistimit të kushtetutës në një vend

Me të bëhet plotësimi i kushtetutës ekzistuese ose ndryshimi dhe zëvendësimi i normave të caktuara të saj

Cka paraqesin burimet formale ekskluzive dhe cka ato të përziera Burimet formale ekskluzive paraqesin aktet kur në tërësi rregullojnë materien kushtetuese ndërsa burimet formale të përziera paraqesin aktet të cilët përveç materies kushtetuese regullojnë edhe materie tjetër juridike 26

Cka paraqesin Konentat kushtetuese

? Konventat kushtetuese janë rregulla të pashkruara të parlamentit dhe qeverisë të një vendi që mbështeten dhe dalin nga pikëpamjet e përgjithshme dhe praktika shumëvjecare

Konventat kushtetuese janë veçori e Anglisë,

Numëro kuptimet e kushtetutës

? Në shkencën juridike janë të njohura disa kuptime të kushtetutës: a)

Formal c)

Politik e)

Teorik b)

Material d)

Filozofik dhe 28

Kushtetuta në kuptimin formal,

? Në kuptimin formal kushtetuta është akt juridik i shkruar dhe i kodifikuar,

me fuqi më të lartë juridike,

i miratuar nga organi më i lartë shtetëror sipas procedurës së veçantë,

e cila dallohet nga procedurat e tjera të nxjerrjes së ligjeve 29

Kushtetuta në kuptimi material,

? Në kuptimin material vjen në shprehje esenca shoqërore e kushtetutës

Në këtë kuptim kushtetuta paraqet tërësi normash juridike me të cilat rregullohen bazat e rendit shoqëror,

shtetëror e juridik të një vendi

Kushtetuta në kuptimi politik,

? Në kuptimin politik kushtetuta paraqet deklaracion të proklamuar solemnisht,

që përmban rregulla për kufizimin dhe kontrollin e pushtetit politik

Përfaqësues i këtij drejtimi është amerikani Karl Levenshtajn

Kushtetuta në kuptimin filozofik,

? Në kuptimin filozofik kushtetuta është shprehje e vullnetit më të lartë me të cilat vendoset rendi brenda shtetit dhe kosmosit Përfaqësues është Aristoteli

Cilat janë llojet e kushtetutave

? Llojet e kushtetutave janë: a)

Kushtetuta të shkruara h)

Kushtetuta të miratuara nga kuvendi kushtetues b)

Kushtetuta jo të shkruara j)

Kushtetuta reale c)

Kushtetuta të kodifikuara k)

Kushtetuta fiktlve d)

Kushtetuta jo të kodifikuara l)

Kushtetuta realoprogramatike e)

Kushtetuta të forta dhe ll)

Kushtetuta programatikodeklarative dhe J)

Kushtetuta të buta(fleksibile,

normative,si dhe nominale dhe semantike g)

Kushtetuta të dhuruara,

Cila është kushtetuta e parë e shkruar

A-ve e miratuar në vitin 1787 cila filloi të zbatohet në vitin 1789 pas marrjes së detyrës së presidentit të parë G

paraqet kushtetutën e parë të shkruar në historinë bashkëkohore

Çka janë kushtetutat e forta

? Kushtetutat që i miraton dhe ndryshon organi i posaçëm apo ai i rregullt,

por i miraton sipas procedurës së posaçme dhe me shumicë votash e cila është më e madhe se ajo e nxjerrjes së ligjeve konsiderohen kushtetuta të forta

? Kushtetutat që miratohen nga organi i cili nxjer ligje të rëndomta,

ose sipas procedurës për nxjerjen e këtyre ligjeve konsiderohen kushtetuta të buta 36

? Kushtetuta reale konsiderohen ato kushtetuta që shprehin gjendjen ekzistuese reale në shoqëri

Çka janë kushtetutat fiktive

? Kushtetuta fiktive konsiderohen ato kushtetuta që nuk zbatohen në praktikë,

që e fshehin gjendjen ekzistuese dhe u shërbejnë partive në pushtet për ta maskuar pushtetin e tyre autokrat

Cilat jënë vetit e kushtetutës

? Së pari Kushtetuta është ligj themelor i një vendi

Me kushtetutë caktohet organi dhe procedura e nxjerjeve të ligjeve dhe përmban rreguila juridike të përgjithshme

Dispozitat e saj kanë fuqi më të lartë juridike në raport me dispozitat ligjore

Së dyti,

ku'shtetuta ka vetin e aktit më të lartë juridik,

ku nga kushtetuta buron dhe mbështetet i tërë rendi jurldik i një shteti

Së treti kushtetuta ka vetin e aktit ideo-politik

Së katërti paraqitet si akt programoro-deklarativ 39

regullon përmbajtja e kushtetutës

? Se çfarë përmbajtje do të ketë kushtetuta mvarret nga vullneti i kushtetutvënësit Ai ëhtë i lirë të caktoj përmbajtjen,

vëllimin dhe çështjet tjera që do t'i rregullojë me kushtetutë

Kushtetuta përmban liritë dhe të drejtat e njeriut dhe shtetasit,

të gjitha kushtetutat përmbajnë dispozita kushtuar pushtetit shtetëror

Prej çka përbëhet kushtetuta

? Shumica e kushtetutave përbëhen nga preambula dhe pjesa normative 41

Në sa forma miratohet kushtetuta

? Në praktikën kushtetuese janë të njohura tre forma të miratimit të kushtetutës për nga aspekti i sovranitetit popullor,

Miratimi i drejtëpërdrejtë nga populli përmes referendumit b)

Miratimi nga ana e organit (kuvendit) kushtetutvënës c)

Miratimi nga ana e organit të rëndomtë (legjislativ) përfaqësues

Cilat janë mënyrat për ndryshmin e kushtetutës

? Ekzistojnë tre mënyra sipas të cilave mund të ndryshohet kushtetuta,

Ndryshimi me anë të referendumit kushtetutvënës b)

Nga ana e kuvendit kushtetutvënës c)

Nga ana e organit të rregullt legjislativ 43

Nga e ka prejardhjen kushtetuta

? Elementet e para të kushtetutës në kuptimin formal paraqiten në Greqinë dhe Romën e Vjetër

Aristoteli në veprën e tij " Politika " i pari përdor termin "politeia "- kushtetuta 44

Cilat janë kushtetutat e para të shkruara

? Anglia është vendi i parë ku është paraqitur dokumenti i quajtur " Instrumenti Qeverisjes "- " The Instrument of Government " në vitin 1653,

i cilikonsiderohej si kushtetutë e parë e shkruar,

Kushtetuta e parë në Evropë paraqitet në Francë në vitin 1791,

ajo e dyta e pastaj edhe e dyta e njohur si Kushtetuta e Montanjarit në vitin 1793,

Kushtetuta e SH

A-ve e miratuar në vitin 17871 cila filloi të zbatohet në vitin 1789 45

Cilat ishin shkaqet e paraqitjes së kushtetutave të shkruara

? Disa mendojnë se në zbatimin e kushtetutave të shkruara në Amerikën Veriore kanë ndikuar mendimtarët e shek

sipas të cilëve normat duhet formuluar në dokument të shkruar-kushtetutë dhe ajo të trajtohet si Kontratë shoqërore për formimin e shtetit

Kur u paraqit kushtetutshmëria

? Kushtetutshmërm paraqitet nga fundi i shek

XVIII dhe gjutë shek

kur uparaqiten kushtetutat e para të shkruara

Çka nënkuptojm me kuptimin pozitivo juridik të kushtetutshmëris

? Sipas kuptimit pozitivisto-juridik me kustetutshmëri nënkuptojmë pajtueshmërinë me kushtetutë të të gjthë akteve më të ulta nga ajo më e lartë kushtetuta

Çka nënkuptojm me kuptimin politik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politik me kushtetutshmëri kuptojmë zbatimin e kufizimeve dhe të masave mbrojtëse në ushtrlmin e pushtetit politik

Çka nënkuptojm me kuptimin politiko-juridik të kushtetutshmëris

? Në kuptimin politiko-juridik,

me kushtetutshmëri nënkuptojmë ekzistimin e rregullave themelore kushtetuese-shoqërore në bazë të së cilave organizohet,

ushtrohet dhe kufizohet pushteti politik

Çka nënkuptojm me parimin e ligjshmëris

parimi i ligjshmërisë është parim politiko-juridik,ai formalisht nënkupton pajtueshmërinë e akteve materiale me të gjitha aktet juridike më të ulëta me ligjin

Çka nënkuptojm me sundimin e së drejtës

? Termi sundim i së drejtës përdoret në dy kuptime :

Në kuptimin e gjërë me Sundimin e së drejtës ose me iigjshmëri nënkuptojmë vënien e të gjitha organeve të pushtetit,

çdo individ nën kushtetutë dhe ligj

Nga cilat organe bëhet mbrojtja e kushtetutshmëris

? Në teorinë kushtetuese krahasuese na paraqiten tre sisteme të kontrollit: nga ana e organit legjislativ,

nga ana e organit t veçantë kushtetues ose polittk dhe nga ana e gjykatave

Pushteti kushtetutëdhënës dhe legjislativ,konsiston në

? Pushteti kushtetutdhënës dhe legjistlativ konsiston në 54

Pushteti ekzekutiv,

? • Të shpall gjendje lufte,

dhe të nënshkruaj traktatin e paqes • Të konvokoj dhe shpërbëjë parlamentin • Të emërtojë anëtarët e qeverisë

Pushteti gjyqësor,konsiston në

Cilat janë parimet kryesore të ushtrimit të pushtetit shtetëror

parimi i unitetit të pushtetit shtetërorë 2

parimi i ndarjes së pushtetit shtetërorë 57

Parimi i unitetit të pushtetit shtetëror,

? Uniteti i pushteti është formë e rregullimit të raporteve midis pushtetit legjislativ,

ekzekutivadministrativ dhe gjyqësor,

Që të tre pushtetet i ushtron një organ i vetëm

Secilin nga tre pushtetet e ushtrojnë organet e veçanta,

por organi përfaqësues e ka epërsinë mbi dy të tjerët

Parimi i ndarjes së pushtetit,

? Kjo teori së pari vjen në shprehje në Angli,

që ngushton pushtetin e pakufizuar të monarkut

Sipas parimit të ndarjes së pushtetit organet e asnjërit pushtet nuk mund të përzihen në veprimtarinë e organeve të tjerë të pushtetit ,

pushteti shtetëror bazohet në ndarjen si: legjislativ,

Cilat jan sistemet e ushtrimit të pushtetit shtetëror të bazuar në parimin e unitetit

Sistemi i Konventës 2

Sistemi i Kuvendit 60

Sitemet autokratike nënkuptojnë dhe trego format

? Sistemi autokratik është formë e organizimit dhe ushtrimit të pushtetit ku i tërë pushteti gjendet në duar të një individi i cili e ushtron atë në mënyrë të pakufizuar

Format e

qeverisjes autokratike janë :Aristokracia,Oligarkia,Plutokracia,Tirania,Despotia,Diktatura etj

Sistemi i kuvendit nënkupton

? Sipas sistemit të kuvendit,

organi ligjdhënës-Kuvendi është organ më i lartë i pushtetit,

ai është bartës i të gjithë funksioneve të pushtetit i cili i zgjedh organet e tjera apo i emëron për një kohë të caktuar

Puna e organeve administrativo-ekzekutive dhe gjyqësore është e bazuar në aktet të cilat i nxjerr organi më i lartë

Sistemi i konventës nënkupton

? Ky është sistem i organizimit horizontal të pushtetit ku pushteti legjisiativ dhe ekzekutiv është përqendruar në atë legjislativ (konventin ),

ndërsa ai gjyqësor është i ndarë

Ky sistem për herë të parë është paraqitur gjatë Revolucionit Francez (1789) gjatë kohës së Jakobinëve

Konventi ka zgjedhur Këshillin e Shpëtimit Publik,

i cili ka udhëhequr pushtetin ekzekutiv

Cilat jan sistemet e ushtrimit të pushtetit shtetëror të bazuara në parimin e ndarjes së pushtetit

? kemi tre sisteme të ndarjes së pushtetit:

Sistemi parlamentar,

? Sistemi parlamentar është sistem i ushtrimit të pushtetit mbështëtur në parimin e ndarjes së pushtetit,sistem i cili është karakteristik për nga raporti specifik midis parlamentit –pushtetit legjistlativ dhe të qeverisë –pushtetit egzekutiv

Parlamentarizmi për herë të parë u paraqit në Angli me qëllim që të kufizohet pushteti i monarkut dhe parlamenti shëndrrohet në faktor kryesor të pushtetit politik

Sistemi presidencial,

? Ky sistem është sistemi më konsekuent i mbëështetur në parimin e ndarjes së pushtetit ,

Sistemi presidencial është formë e rregullimit dhe organizimit të pushtetit në të cilën është zbatuar ndarja rigoroze pushtetit legjislativ dhe atij ekzekutiv

Së pari është zbatuar në SH

pushtet duhet t'i punojë ato punë që i takojnë,

dhe duhet të jetë sa më i pavarur nga dy pushtetet tjera

Sistemi i përzier (parlamentar-presidencial),

? Ky sistem paraqet nje sistem hibrid të organizimi dhe ndarjes së pushtetit shtetëror

Ky sistem shquhet për nga kombinimi i parimeve dhe rregullave të sistemit parlamentar dhe atij presidencial

Ky sistem njihet edhe si parlamentaropresidencial ose anasjelltas

Zbatimi i saj është si rezultat për krijimin e qeverive stabile dhe eliminimin e kualicioneve të gjëra e cila ka shkaktuar kriza politike të shpeshta

Ky sistem më shumë zhvilohet si formë e

presidencializmi të çrregullt se sa parlamentarizmit racional

Në raport me dy sistemet e mëparshme,

Për herë të parë u paraqit në Finlandë me Kushtetutën e vitit 1919,

Francë 1958,

Ku dhe kur lindi parlamenti

? Parlamentarizmi për herë të parë u paraqit në Angli për të kufizuar pushtetin e monarkut 68

Parlamenti paraqet

? Eshtë organ më i lartë përfaqësues në shtetin bashkëkohor,

i ci li ushtron pushtetin legjislativ dhe në disa raste edhe atë ekzekutiv

Në vende të ndryshme,

Parlamenti paraqitet me paraqitjen e kushtetutave,

për arsye se kushtetuta shënon kalimin gradual të pushtetit nga aristokratët dhe autokracia në borgjezi nacionale

Fjala parlament vjen nga gjuha latine "parlare " që d

Cilat janë funksionet e parlamentit

Shefi I shtetit,

? Shefi i shtetit është institucion i cili perfaqeson shtetin brenda dhe jashtë

Cilët janë liritë dhe të drejtat personale

? a) E drejta në jetesë b) Liria e personalitetit të njeriut c) E drejta e jetës personale dhe private d) Liria e qarkullimit dhe e zgjedhjes së vendbanimit e) Pacenueshmëria e banesës f) Pacenueshmëria e fshehtësisë së letrave 72

Cilët janë liritë dhe të drejtat politike

? a) E drejta e zgjedhjes b) Liria e bashkimit c) Liria e të menduarit d) Lirla e ndërgjegjes (përcaktimit) të njeriut e) Liria e besimit f) Liria e shtypit 73

Cilët janë të drejtat socialo ekonomike

? a) E drejta e pronësisë b) Liria e punës c) E drejta për punë d) E drejta në orar të kufizuar të punës e) E drejta për shkollim f) E drejta e shtetësisë 74

Ku qëndron dallimi në mes monarkis dhe republikës

? Dallimi në mes Monarkisë dhe Republikës qëndron aty se Kryetari i shtetit në republikë zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta dhe nga ana e parlamentit,

mandati i tij është i kufizuar ndërsa në Monarki Kryetari apo monarku zgjidhet në bazë të parimit të trashëgimisë me mandat të përjetshëm dhe nuk ka përgjegjësi politike ndaj organeeve shtetërore

Si zgjidhet Kryetari i Republikës në sistemin parlamentar dhe në sistemin presidencial

? Në sistemin parlamentar shefi I shtetit zgjidhet nga parlamenti dhe I përgjigjet atij ndërsa në sistemin presidencial zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta nga qytetarët

Trego disa funksione të përgjithshme të shefit të shtetit

? • Ai eshtë perfaqesues legjitim i shtetit me autorizime te gjera ekzekutive dhe politike • ai emëron dhe shkarkon perfaqesuesit diplomatik të shtetit të tij në botën e jashtme • pranon letrat akreditive dhe kredenciale te perfaqesuesve te huaj diplomatik

• jep mirenjohjet dhe dekoratat shtetërore,

• bënë faijen e kryesve te veprave penale,

• propozon mandatarin per formimin e qeverisë,

kandidatët per gjykates te gjykatave me te larta te shtetit,

të gjyqtareve dhe gjykatave kushtetuese si dhe funksionarët tjerë shtetëror • emeron dhe shkarkon gjyqtaret e gjykatave ushtarake • është komandant suprem i forcave të armatosura • ai është i autorizuar të shpall gjendjen e luftës apo te rrezikut të drejtperdrejt nga lufta 77

Qeveria,

është organ i pushtetit ekzekutiv

Mirepo,

per dallim nga institucioni i shefit të shtetit,

i cili ekziston në të gjitha shtetet,

pa marrë parasysh formën e qeverisjes shtetërore,

qeveria si organ i pushtetit ekzekutiv ekziston vetëm në shtetet parlamentare të cilat aplikojne sistemin bicefal të pushtetit ekzekutiv

Struktura e Marrveshjes së Ohrit

Parimet themelore 2

Ndërprerja e armiqësive 3

Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar 4

Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë 5

Procedurat e posaçme kuvendore 6

Arsimimi dhe përdorimi i gjuhëve 7

Shprehja e identitetit 8

Implementimi 9

Anekset 10

Dispozitat përfundimtare 91

Cfar funksioni ka Avokati i popullit

? Avokati i popullit i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të shtetasve të cilat u janë shkelur nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat e tjera që kanë autorizime publike

Ku qëndron dallimi i zgjedhjes së Qeverisë në mes sistemeve parlamentare dhe atyre presidenciale

? Qeveria në sistemet parlamentare e zgjedh parlamenti ndërsa tek sistemet presidenciale presidenti formon kabinetin e tij i cili në fakt edhe e ushtron rolin e Qeverisë

Cilat jan modelet e Qeverisë

? • Qeveri parlamentare • Qeveri e kabinetit • Qeveri teknike apo e ekspertëve • Qeveri e shpëtimit kombëtarë • Qeveri në hije 94

Qeveria parlamentare,

? Quhet ajo qeveri e cila formohet dhe funksionon sipas rregullave parlamentare

Ku është prezente Qeveria e kabinetit dhe si zgjidhet ajo

? Qeveria e kabinetit haset në Angli,

Federatën Ruse etj,dhe emërohet nga parlamenti,

kryeministri pas marrjes së mandatit nga shefi i shtetit e formon kabinetin anëtarët e të cilit i zgjedh vetë

Qeverija në hije,

? Paraqet qeveri opozitare e cila funksionon si kundërqeveri e ekzekutivit zyrtar

Qeverija teknike apo e ekspertëve,

? Është qeveri me karakter jashtpartiak,

në të vërtet këtë qeveri e përbëjnë ekspertët nga radhët e partive të ndryshme përkatësisht ekspert qqë nuk i takojnë asnjë partie politike

Qytetarët (shtetasit) ne jetën publike të shtetit,

E drejta e zgjedhjes së përgjithëshme,

? Sot e drejta e zgjedhjeve të përgjithshme e emërtuar si " e drejtë e votës së përgjiihshme " paraqet një ndër parimet themelore të sistemit të zgjedhjeve

Me sistemin e zgjedhjeve të përgjithshme kuptojmë të drejtën e përgjithshme për të marrë pjesë në zgjedhje nëse e kanë mbushur moshën madhore,

E drejta e Barabart e votës,

? Me këtë të drejtë kuptojmë fuqinë e votës së shtetasit dmth shtetasi ka të drejtën e një vote

Sistemi i zgjedhjeve demokratike nënkupton

Me këtë të drejtë kuptojmë fuqinë e votës së shtetasit dmth shtetasi ka të drejtën e një vote

Cilat janë format e drejtpërdrejta të realizimit të sovranitetit të popullit

? • Referendumi • Plebishiti • Iniciativa • Vetoja e popullit 103

Parimi i shumicës (sistemi mazhoritar),

? Sipas këtij sistemi mandatin e fiton ai kandidat ,

apo lista e kandidatëve e cila fiton shumicën e votave në një njësi zgjedhore

Parimi i përfaqësimit proporcional,

? Secila parti ose grup politik që merr pjesë në zgjedhje fiton numrin e mandatëve në përpjëstim me numrin e votive që ka fituar në zgjedhje

Kushtetuta e SHB-së,

sa nene i ka dhe tre nenet e para çka rregullojn dhe sa i her është amadamentuar

? U miratua nga Kuvendi Kushtetues " Constitutional Conventio " në Filadelfi më 17 shtator 1787

Kuvendi ishte i përbërë nga përfaqësuesit e zgjedhur në 12 dhe 13 shtetet e pavarësuara të Amerikës Veriore

Ajo hyn në fuqi në qershor të vitit 1788,

pas ratifikimit nga 2/3 të njësive federale

Prej vitit 1791 kjo kushtetutë është plotësuar me 26 amandamente,

prej të cilave 24 janë në fuqi

Cilat janë mënyrat e ndryshimit të kushtetutave

? • Ndryshimi me anë të referendumit • Nga ana e kuvendit kushtetutëvënës • Nga ana e organit të rregullt legjistlativ 108

Në sa periudha ndahet procesi zhvillimit kushtetues në botë

? Procesi i zhviilimit kushtetues ndahet në tre periudha : a) Nga fundi i shekullit XVIII dhe gjatë shekullit XIX b) Midis Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore c) Pas Luftës së Dytë Botërore 109

Cka nënkuptojmë me kustetutshmëri Sipas kuptimit pozitivistojuridik dhe sa forma të kushtetutëshmërisë juridike kemi

kur i tërë rendi juridik mbështetet në hierarkinë e akteve të përgjithshme juridike,

ku bazën e hierarkisë së tyre e paraqet kushtetuta si ligj themelor

Sipas këtij kuptimi ekzistimi i kushtetutës siguron kushtetutshmërinë

Format e kushtetutshmërisë juridike janë: • Formale • Materiale 110

Cilët janë elementet kryesore të shtetit ligjor

? Si elemente kryesore janë : • Njohja e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe shtetasit • Legjitimiteii i pushtetit • Ndarja e pushtetit • Kushtetutshmëria dhe ligjshmëria • Gjykatat e pavarura • E drejta e pronës private dhe veprimtarisë së lirë ekonomike

Cilat janëmënyrat e ndarjes apo përcaktimit të mandateve

? Egzistojnë dy sisteme të ndarjes së mandateve: a) Sistemi i shumicës mazhoritar b) Sistemi i perfaqësimit proporcional 112

Cilët janë elementet e nocionit të shtetit

• territori • pushteti sovran

Në sa mënyra realizohet sovraniteti

? Sovraniteti zakonisht realizohet në dy mënyra : • Nëpërmjet formave të të vendosurit të drejtëpërdrejtë të shtetasve dhe • Nëpërmjet përfaqësimit politik të trupit zgjedhor në organet e caktuara shtetërore

Cilët janë format e shefit të shtetit

? • Shefi individual i shtetit • Shefi kolegjial ose kolektiv i shtetit 117

Në sistemet politike demokratike bashkëkohore si vlera juridike janë

Cilat Kushtetuta më të rëndësishme ishin të periodes pas luftës së Dytë botërore

? Kushtetutat më të rëndësishme të kësaj periode janë : • Kushtetuta e Italisë e vitit 1948 • Kushtetutu e Itulisë e vitit 1949 • Kushtetuta e Francës e vitit 1958 • Kushtetuta e Kinës e vitit 1982 • Kushtetuta e Federatës Ruse e vitit 1993

Cka nënkupton parimi i ligjshmërisë

? Ligjshmëria nënkupton qeverisjen e drejtësisë,

garantimin e lirive dhe të drejtave të shtetasit,

Ligjslimëria mbështetet në nënshtrimin e të drcjtës pozitive në fuqi,

Instrumentet juridike për sigurimin e ligjshmërisë janë : ekzistimi i pushtetit të institucionalizuar,

ekzistimi i gjykatave të pavarura dhe autoritative,

Cka paraqet Institucioni i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe shkëndijat e para

? Institucioni i lirive dhe të drejtave të njeriut paraqet institucionin më të rëndësishëm juridik,

dhe paraqet bazën e së Drejtës Kushtetuese

Nga ky institucion vërehet sa sa është demokratike një shtet dhe një shoqëri dhe është institucion mjaft i ri në doktrinën e së drejtës

Shkëndijat e para të proklamimit dhe garantimit të disa të drejtave të shtetasve i hasim në Kartën e Madhe të Lirive të shpallur në vitin 1215 nga mbreti i Anglisë John Lackland,

dhe në disa ligje që nxirren në Norvegji,

Poloni,etj

E drejta e zgjedhjeve nënkupton disa të drejta dhe ate :

Si bënë ndarjen Filozofi freng Monteskie të sistemeve politike

- monarki

- despoti

Cilat janë Atributet e pushtetit shtetëror

• kontinuiteti • pandashmëria

Ekzistojnë disa lloje të procedurës gjyqësore

? • Penale • Kontestimore • Jashtëkontestimore • Përmbarimit 127

Çka nënkuptojm me burimet STANDARDE

? Janë aktet e përgjithshme juridike me karakter të ndryshmë të cilët I hasim në çdo vend si psh

rregulloret e pyunës të organeve përfaqësuese,

Cka paraqesin Kushtetutat realo-programatike

? Paraqesin realitetin egzistues dhe njwkohwsisht pwrcaktojnw kahjen e zhvillimit tw mwtejmw 129

Cilwt janw të drejtat dhe liritë e njeriut dhe shtetasit dhe me cka mbrohen ato

? • Liritë dhe të drejtat personale • Liritë dhe të drejtat politike • Të drejtat sociale dhe ekonomike Ato mbrohen me kushtetute sw pari nga kushtetutat e brendshme pastaj Karta e OKB gjithashtu Komisioni Evropian pwr tw Drejtat e Njeriut,

Gjykata Evropiane pwr tw drejtat e njeriut

Në historikun e së drejtës së zgjedhjeve janë paraqitur dy forma të votimit dhe ate

? • Votimi i hapwt publik • Votimi i fshehtw 131

Numëro teori të ndryshme mbi shtetin

? • Teoritë biologjike organistike • Teoritw idealiste-objektive • Teoritw e dhunws • Teoritw funksionaliste • Teoritw Marksiste